Målgrupp vuxna

Anpassad behandling för dig

Inkörsportarna till ett riskfyllt beteende kring alkohol är många och med utgångspunkt i våra förändrade levnadsvillkor, på grund av Covid 19, har de blivit fler. Att gå till ett kontor och träffa kollegor är nuförtiden sällsynt och allt fler av våra vardagliga göromål företas genom en skärm och uppkoppling.

VI erbjuder öppenvård i Malmö - Läs mer om vår målgrupp vuxna

Covid 19, alkohol och psykisk ohälsa

Som en konsekvens av Covid 19 har ensamdrickandet blivit allt mer vanligt. Vem ser att du fortsätter att fylla på glaset från vinflaskan efter att arbetsgruppens Zoom- After Work har avslutats? Kanske dämpar du tristessen av förlorat socialt umgänge med att dåsa bort med lite alkohol ett par timmar. Visst var det jobbigare att komma bakfull till arbetsplatsen än till mötet på skärmen?

För många var det förr ett tabufyllt beteende att dricka ensam eller att dricka mer än ett glas efter middagen. Idag ser vi en förändring av alkoholkonsumtion där konsekvenserna börjar bli märkbara, både i privatlivet och på arbetsplatserna.

Upplever du att du tillhör den stora grupp där ditt drickande har ökat och får effekter på dina relationer, arbete, vardagsliv? Då är du välkommen att kontakta vårt behandlingsteam och samtal kring alternativ för behandling. MNM utgår ifrån den biopsykosociala modellen och har även läkare koppla till behandlingen.

Behandling

Team MNM arbetar med behandling vid riskbruk, missbruk och beroende. Dessa tre olika nivåer beskriver svårighetsgraden vid problematisk alkoholkonsumtion. Vi riktar insatserna så att de matchar din situation.

För att du ska kunna fortsätta vara förankrad på din arbetsplats och i din vardag bedriver vi öppenvård där du under 5 veckors tid genomgår ett program på schemalagd halvtid och har möjlighet att fortsätta med ditt arbete under eftermiddagar.

Behandling under 5 veckor

  • Individuell kartläggning,
  • Psykoterapi med psykolog och/eller KBT- terapeut
  • Samtal med alkohol- och drogterapeut
  • Föreläsningar
  • Fysisk aktivitet
  • Uppföljning med arbetsgivaren
  • Anhörigbehandling
  • Möjlighet att följa utvalda föreläsningar via länk
  • Jour via telefon under hela dygnet

Uppföljning

Efter den intensiva behandlingen finns det möjlighet att delta i individuell uppföljning för att ytterligare förstärka och vidmakthålla de positiva förändringarna. Under 6 månader deltar personen vid ett behandlingstillfälle i veckan.
Detta sker kvällstid kl.18.00-21.00.

Läs mer om öppenvård i Malmö för vuxna här

- Stöd på hemmaplan medan livet fortgår

My Next Move

Stora Nygatan 59
211 37 Malmö

Kontakt

Välkommen att kontakta behandlingsteamet MNM